Alla grenar

Tävlingsavgifter

Avgifter från arrangör till SCF


Sanktionsavgift per deltagare, från arrangören till SCF.

 • Ungdom: 0:-
 • Övriga klasser: 20:-
 • SM, JSM, USM och VSM från arrangören till SCF 100:-

Deltagaravgift inklusive försäkring, vid motionsarrangemang, från arrangören till SCF

 • För de första 6 000 deltagarna. 20:-
 • Därefter per deltagare 5:-

Engångslicens

 • Engångslicensen kostar 200:- varav 150:- betalas in till SCF senast åtta dagar efter tävling. Engångslicens kan lösas i klasserna Ungdom (11–16 år), Sport (17 år och äldre) och Elitmotion. Alla som löser engångslicens måste vara medlem i en SCF-ansluten förening. För att försäkring ska gälla måste engångslicenserna redovisas till SCF i anslutning till tävlingen, fyll i denna mall och skicka till kansli@scf.se.

Inbetalning av arrangemangsavgifter görs till SCFs Bankgiro 309-1345. Ange tydligt vad betalningen avser, tex. loppets namn, datum och antal deltagare, alternativt referensnumret från SWE Cycling Online.


Anmälningsavgifter till arrangör

Det står arrangören fritt att bestämma vilken anmälningsavgift som ska gälla för anmälan till tävling (undantag, SCF cuper och mästerskap, se nedan). Efteranmälningsavgiften får högst ha ett tillägg motsvarande den ordinarie anmälningsavgiften.

SWE Cup och SCF Cuper
Enhetlig anmälningsavgift, se cupanvisningar för respektive gren.

Mästerskap

 • Individuella discipliner, 300:-
 • Partempo, lagtempo, stafett, 300 :-/lag
 • Landsdelsmästerskap, Ungdom, 125 :-
 • Landsdelsmästerskap, övriga klasser, 200 :-
 • Efteranmälningsavgift SM, JSM, USM, VSM utöver ordinarie avgift, 500:-

Övriga avgifter

Protestavgift, 500:-
Straffavgift SM, JSM, USM och VSM (landsväg och mountainbike), 500:-
Avgift för att inom fem arbetsdagar efter tävling ej redovisat tävlingsresultat i IndTA, 1000:-