Alla grenar

Tävlingsavgifter

Är era funktionärer och deltagare försäkrade? Vill ni att ert arrangemang ska synas i SCF:s tävlingskalender? Behöver ni ett bollplank? Får alla delta på ert arrangemang? Varför ska vi betala en sanktionsavgift till Svenska Cykeförbundet?  Om detta berättar vi mer här

Sanktionsavgifter 2018

Avgift från arrangör till SCF för sanktionerade tävlingsarrangemang

 • Ungdom: 0:-
 • Övriga klasser: 20:-/deltagare
 • SM, JSM, USM och VSM från arrangören till SCF 100:-/per deltagare

Avgift till SCF vid sanktionerade motionsarrangemang

 • För de första 6 000 deltagarna. 20:- (inklusive försäkring)
 • Därefter per deltagare 5:- (inklusive försäkring)

Inbetalning görs senast fem dagar efter genomfört arrangemang till SCFs Bankgiro 309-1345. Ange tydligt vad betalningen avser, t.ex. tävlingens namn, datum och antal deltagare, alternativt referensnumret från tävlingssidan i SWE Cycling Online.

Engångslicens

 • Engångslicens kan lösas i klasserna Ungdom (11–16 år), Sport (17 år och äldre) och Elitmotion. Alla som löser engångslicens måste vara medlem i en SCF-ansluten förening. Vid internationella UCI-tävlingar gäller inte engångslicens. För att försäkring ska gälla måste engångslicenserna redovisas av arrangören till SCF i anslutning till tävlingen, fyll i denna mall och skicka till kansli@scf.se. Engångslicensen kostar 200:- varav 150:- betalas in till SCF senast fem dagar efter tävling.

Anmälningsavgifter till arrangör

Arrangerande förening bestämmer själv vilken anmälningsavgift som ska gälla för tävlingen (undantag, SCF cuper och mästerskap, se nedan). Efteranmälningsavgiften får högst ha ett tillägg motsvarande den ordinarie anmälningsavgiften.

SWE Cup och SCF Cuper
Enhetlig anmälningsavgift, se cupanvisningar för respektive gren.

Mästerskap

 • Individuella discipliner, 300:-
 • Partempo, lagtempo, stafett, 300 :-/lag
 • Landsdelsmästerskap, Ungdom, 125 :-
 • Landsdelsmästerskap, övriga klasser, 200 :-
 • Efteranmälningsavgift SM, JSM, USM, VSM utöver ordinarie avgift, 500:-

Övriga avgifter

Protestavgift, 500:-
Avgift för att inom fem arbetsdagar efter tävling ej redovisat tävlingsresultat i IndTA, 1000:-