Alla grenar

Tävlingsavgifter

Avgifter från arrangör till SCF

Inbetalning görs senast fem dagar efter genomfört arrangemang till SCFs Bankgiro 309-1345. Ange tydligt vad betalningen avser, t.ex. tävlingens namn, datum och antal deltagare, alternativt referensnumret från tävlingssidan i SWE Cycling Online.

Avgift till SCF för sanktionerade tävlingsarrangemang

 • Ungdom: 0:-
 • Övriga klasser: 20:-/deltagare
 • SM, JSM, USM och VSM från arrangören till SCF 100:-/per deltagare

Avgift till SCF vid motionsarrangemang

 • För de första 6 000 deltagarna. 20:- (inklusive försäkring)
 • Därefter per deltagare 5:- (inklusive försäkring)

Engångslicens

 • Engångslicens kan lösas i klasserna Ungdom (11–16 år), Sport (17 år och äldre) och Elitmotion. Alla som löser engångslicens måste vara medlem i en SCF-ansluten förening. Vid internationella UCI-tävlingar gäller inte engångslicens. För att försäkring ska gälla måste engångslicenserna redovisas av arrangören till SCF i anslutning till tävlingen, fyll i denna mall och skicka till kansli@scf.se. Engångslicensen kostar 200:- varav 150:- betalas in till SCF senast fem dagar efter tävling.

Anmälningsavgifter till arrangör

Det står arrangören fritt att bestämma vilken anmälningsavgift som ska gälla för anmälan till tävling (undantag, SCF cuper och mästerskap, se nedan). Efteranmälningsavgiften får högst ha ett tillägg motsvarande den ordinarie anmälningsavgiften.

SWE Cup och SCF Cuper
Enhetlig anmälningsavgift, se cupanvisningar för respektive gren.

Mästerskap

 • Individuella discipliner, 300:-
 • Partempo, lagtempo, stafett, 300 :-/lag
 • Landsdelsmästerskap, Ungdom, 125 :-
 • Landsdelsmästerskap, övriga klasser, 200 :-
 • Efteranmälningsavgift SM, JSM, USM, VSM utöver ordinarie avgift, 500:-

Övriga avgifter

Protestavgift, 500:-
Avgift för att inom fem arbetsdagar efter tävling ej redovisat tävlingsresultat i IndTA, 1000:-