Alla grenar

Svenska Cykelförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2017

Riktlinjer för hur IL-medlen kommer att användas under 2017 kommer att publiceras här, så snart arbetet med detta är klart.


Tips!

Som förening har ni också möjlighet att ansöka om medel från RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt. Deras uppdrag i Idrottslyftet 2016 – 2019 är att hjälpa föreningar med insatser som går i linje med de utvecklingsbehov som SF har identifierat samt att genomföra idrottsövergripande insatser, som till exempel gagnar idrottsutvecklingen i särskilda områden eller för särskilda målgrupper.

Vilka sökmöjligheter som finns och vilka villkor som gäller varierar från distrikt till distrikt. Besök därför ditt distrikts hemsida för att få mer information. En övergripande sammanställning finns att ladda ner på svenskidrott.se

Det finns även möjlighet att erhålla bidrag från Allmänna Arvsfonden och Boverket när det gäller ny verksamhet, anpassning av anläggningar och lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler.

Hos RF:s distriktsidrottsförbund är det också möjligt att ansöka om stöd för att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Till RF:s information om stöd till anläggningar

Mer om Idrottslyftet

idrottslyftet_rgb_yellow