Alla grenar

Idrottslyftet 2017-2019

SCF har fått in 94 ansökningar om Idrottslyftsmedel för 2017. Många föreningar har arrangerat prova-på-verksamhet, några har gått ihop för att driva rekryteringsprojekt i olika former och ett stort antal ungdomar har kunnat delta på inspirerande läger tack vare Idrottslyftet. Nu väntar vi med spänning på återrapporterna!

Senast den 15 november ska återrapporteringen göras i Idrottslyftsapplikationen!

Utöver den obligatoriska rapporteringen får ni väldigt gärna skicka in en rapport som vi kan använda som exempel på vad föreningar kan göra för att utveckla sin verksamhet. Skicka text och bild till kansli@scf.se så ser vi till att sprida information om vad just din klubb har gjort!

Idrottslyftet syftar till att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom ramen för föreningsidrotten. Utifrån detta övergripande syfte har samtliga specialidrottsförbund och distrikt tagit fram en utvecklingsplan som beskriver vilka insatser som förbundet tillsammans med medlemsföreningarna ska genomföra för att idrottsrörelsen ska utvecklas i denna riktning.

Svenska Cykelförbundet har, i dialog med RF, kommit överens om att de medel som finns att söka och förmedla till föreningar ska omfattas av inriktningen nedan.

Områden som beviljats stöd 2017:

Föreningslokala rekryteringsaktiviteter, såsom:

  • prova-på-aktiviteter
  • skolaktiviteter
  • integrationsaktiviteter

Gränsöverskridande aktiviteter, såsom:

  • träningsläger i samverkan mellan två eller flera föreningar och grenar
  • träningar eller läger i samverkan med andra idrotter (som kan dra nytta av varandras verksamheter)
  • träning på andra arenor än de som normalt används för cykel (t.ex. gocartbana, inomhusbana etcetera) för att skapa trafiksäkra och alternativa möjligheter.

Materiel

  • inköp av cyklar, hjälmar, chip och annan säkerhetsmateriel för att skapa tillgänglighet genom utlåning av utrustning.

Materiel – transpondrar

  • Förening kan ansöka om ersättning för transpondrar till föreningens barn och ungdomar upp till 16 år.

Tips!

Som förening har ni också möjlighet att ansöka om medel från RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt. Deras uppdrag i Idrottslyftet 2016 – 2019 är att hjälpa föreningar med insatser som går i linje med de utvecklingsbehov som SF har identifierat samt att genomföra idrottsövergripande insatser, som till exempel gagnar idrottsutvecklingen i särskilda områden eller för särskilda målgrupper.

Vilka sökmöjligheter som finns och vilka villkor som gäller varierar från distrikt till distrikt. Besök därför ditt distrikts hemsida för att få mer information. En övergripande sammanställning finns att ladda ner på svenskidrott.se

Det finns även möjlighet att erhålla bidrag från Allmänna Arvsfonden och Boverket när det gäller ny verksamhet, anpassning av anläggningar och lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler.

Hos RF:s distriktsidrottsförbund är det också möjligt att ansöka om stöd för att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Till RF:s information om stöd till anläggningar

Hur har andra föreningar gjort?

Här är några exempel på tidigare ansökningar. Läs och inspireras!

Mer om Idrottslyftet