Alla grenar

Idrottslyftet 2017-2019

Idrottslyftet syftar till att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom ramen för föreningsidrotten. Utifrån detta övergripande syfte har samtliga specialidrottsförbund och distrikt tagit fram en utvecklingsplan som beskriver vilka insatser som förbundet tillsammans med medlemsföreningarna ska genomföra för att idrottsrörelsen ska utvecklas i denna riktning.

Svenska Cykelförbundet har, i dialog med RF, kommit överens om att de medel som finns att söka och förmedla till föreningar ska omfattas av inriktningen nedan.

Områden som beviljas stöd:

Föreningslokala rekryteringsaktiviteter, såsom:

  • prova-på-aktiviteter
  • skolaktiviteter
  • integrationsaktiviteter

Gränsöverskridande aktiviteter, såsom:

  • träningsläger i samverkan mellan två eller flera föreningar och grenar
  • träningar eller läger i samverkan med andra idrotter (som kan dra nytta av varandras verksamheter)
  • träning på andra arenor än de som normalt används för cykel (t.ex. gocartbana, inomhusbana etcetera) för att skapa trafiksäkra och alternativa möjligheter.

Materiel

  • inköp av cyklar, hjälmar, chip och annan säkerhetsmateriel för att skapa tillgänglighet genom utlåning av utrustning.

Materiel – transpondrar

  • Förening kan ansöka om transpondrar till föreningens barn och ungdomar upp till 16 år.

*I nuläget betalar föreningen inte för transpondrarna vid beställning, men rutinen kommer att ändras senare i år (2017) genom att transpondrarna då beställs och betalas direkt på MyLaps hemsida, www.mylaps.com. Betalningsunderlaget ska då bifogas ansökan.

VÄLKOMMEN med er ansökan, som görs direkt i den nya Idrottsmedelapplikationen, som finns tillgänglig under fliken ”Idrottsmedel” i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

Mer om Idrottslyftet