Alla grenar

Idrottslyftet 2016-2019

idrottslyftet_rgb_yellow

 

Idrottslyftet syftar till att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom ramen för föreningsidrotten. Målet för Cykelförbundet är att, utifrån sina egna unika behov, utveckla sin verksamhet för barn och unga med hjälp av Idrottslyftsmedel.

Från och med 2016 har Idrottslyftet en starkare koppling till det strategiska arbete som genomförs i respektive specialförbund. Med 2016 som ett uppstartsår är målet att Idrottslyftet än mer tydligt kommer att hänga samman med SF:s strategiska verksamhetsutveckling mellan 2017-2019.

Svenska Cykelförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2017 är under arbete och kommer att publiceras här samt spridas via SCF Facebook så snart allt är klart.

Mer om Idrottslyftet