Alla grenar

PostNord

pn_color_rgb_37mm_300dpi

PostNord har varit Svenska Cykelförbundets huvudsponsor sedan 2012. Många av PostNords medarbetare använder cykeln i det dagliga arbetet. I Danmark delas till exempel upp till 70% av breven ut av cyklande brevbärare. Det är därför naturligt att PostNord bidrar till att utveckla cyklingen genom samarbete med Danmarks Cykle Union och Svenska Cykelförbundet. Genom dessa engagemang skapar koncernen bättre förutsättningar för att utveckla cykelsporten och stödja en växande folksport som gynnar både hälsa och miljö.

PostNord delar varje år ut utmärkelsen ”Årets Postcyklist” till en kvinnlig och en manlig cyklist för framstående prestationer inom cykelsporten och som nått stora framgångar internationellt. Priset, som tidigare hette Postryttaren, instiftades 1983 som ett stipendie och delades då ut av Postgirot Bank till bästa svenska dam- respektive herrcyklist på landsväg. Idag har stipendiet breddats till att gälla samtliga grenar. 2015 tog Jenny Rissveds (mountainbike) och Jonas Ahlstrand (landsväg) hem den prestigefulla titeln.

POSTNORDTRAMPET for KIDS är ett rekryteringsarrangemang initierat av PostNord för att locka fler barn och ungdomar till cykelsporten. Alla föreningar som är anslutna till Svenska Cykelförbundet kan arrangera POSTTRAMPET for KIDS.