Alla grenar
DSC_6053_low Förbundet

Prova-på-cyklar till barn- och ungdomsverksamhet

Nu finns det en fin möjlighet att få fler att testa på vår fantastiska idrott! Som en del av satsningen på nyrekrytering kan SCF nu erbjuda alla föreningar att hyra prova-på-cyklar till barn- och ungdomsverksamhet under tre års tid till en kostnad av 900 kronor per år inklusive en årlig service av cykeln. Det är också möjligt att ansöka om medel från Idrottslyftet för detta. Sportson tillhandahåller och servar cyklarna som kan hämtas i närmaste Sportsonbutik. Föreningen disponerar cykeln/cyklarna under tre år. Information om projektet för prova-på-cyklar här. 

Intresseanmälan

Fram till den 27 maj håller vi öppet för intresseanmälan. Därefter tilldelar vi de cyklar som finns att tillgå (totalt 105 cyklar) enligt en rättvis fördelning utifrån antal intresserade föreningar. Varje förening kan ansöka om max tre cyklar. Anmäl föreningens intresse här senast den 27/5.

Vi vill rekrytera fler!

Föreningar som erhåller prova-på-cyklar förbinder sig att, under en valfri period eller vid ett tillfälle, rapportera hur det går för prova-på-verksamheten. Vi ser gärna att vi får från er någon form av redaktionellt material som fritt får användas av SCF för publicering på scf.se och i SCF:s sociala medier.


logo_nyttmonst_utantagline    idrottslyftet_rgb_yellow