Alla grenar
Foto Niklas Wallner/SCF Förbundet

Ordförande har ordet

Har kommit hem från en härlig vecka i Båstad med fina tävlingar och där CK Bure och Båstads Turistnäring har gjort ett fantastiskt jobb. Man kan även notera att det troligtvis var rekordpublik när Emilia Fahlin och Lucas Ericsson blev svenska mästare på linjelopp landsväg, då det var runt 17 000 personer som såg loppen via sina mobiler eller paddor. Det är bara att gå in på scf.se och klicka på livestreaming och sedan registrera sig så kan man se alla våra SWE Cup-tävlingar och SM på landsväg och MTB. Detta är en satsning från förbundet för att sprida intresset för cykel. För vi alla vet att syns man inte så finns man inte.

Jag har tidigare sagt att ett förbund bedöms av sina atleters framgångar samt kvalitén på dess arrangemang. Jag har under våren varit runt på ett flertal olika tävlingar och kan bara konstatera att kvalitén är mycket hög.

Vi hade även ett styrelsemöte i Torekov och man kan ju undra vad vi sysselsätter oss med förutom att dela ut medaljer på SM så jag tänkte ta upp några frågor som är aktuella.

Förändring av organisationen

Vi har länge känt att vi vill stärka upp arbetet i grengrupperna. Det är där som de sportsliga besluten skall hamna när det gäller cyklister och tävlingar. Det betyder att det blir ett större ansvar men även mer resurser till grengrupperna. Varje grupp skall minst bestå av förbundskaptenen, en kommissarie, en representant från de aktiva samt en arrangör. Dessutom kommer styrelsen se till att vi också finns representerade, dock bara som adjungerad. Fördelningen av styrelserepresentanter har skett och detta kommer att meddelas respektive grupp inom kort.

Resurser

I vårt fall och som för de flesta idrottsförbund handlar det om pengar för att bedriva verksamheten. Förbundets intäkter kommer från tre håll – avgifter från klubbar, arrangörer och cyklister, bidrag från RF och SOK samt sponsormedel.

När det gäller avgifter så kan man bara konstatera att vissa klubbar har väldigt svårt att betala sin medlemsavgift och idag är det mer än 100 föreningar som inte har betalat för 2018. Detta måste bli bättre till nästa är. När det gäller bidrag så finns det mer att hämta från Idrottslyftet och liknande, dock kräver det lite mer arbete. På sponsorsidan håller vi på att utarbeta en ny sponsorstrategi som även kommer ge möjlighet för respektive gren grupp att ha egna sponsorer.

Projekt

1.   Samarbete med våra motionsarrangörer. Vi skall försöka hitta en gemensam plattform som vi kan arbeta ifrån. Den här styrelsen tycker att motion är viktigt och vi ser även motionärerna som en indirekt rekryteringsbas genom deras barn och barnbarn.

2.   Cykelcentra i Jönköping. I första steget ligger det att bygga en velodrom och där har vi nu kommit så långt att en förstudie har startats upp, och som skall vara klar under hösten. I ett av förslagen blir det en arena där cykel och friidrott samsas under samma tak.

Detta är bara ett axplock av våra projekt som är aktiva och det kommer att komma mer information vid ett senare tillfälle.

Stefhan Klang, Styrelseordförande Svenska Cykelförbundet

Stefhan Klang, Styrelseordförande Svenska Cykelförbundet