Alla grenar

Valberedningen

Vad gör valberedningen och vem ingår i den?

Valberedningen har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelse, disciplinnämnd och revisorer, som sedan väljs på det årliga Förbundsmötet, andra helgen i mars varje år. Valberedningen har till uppgift att tillfråga de förtroendevalda, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Valberedningen ska sedan meddela samtliga DCF och föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval. Detta gäller inte bara styrelse utan även revisorer och disciplinnämnd.

Inför Förbundsmötet 2017
Valberedningens första brev 20161208
Valberedningens förslag 20170208

Svenska Cykelförbundets valberedning består 2016/2017 av:

Jonas Sköld, ordförande
Engagerad motionär som hittade cyklingen i vuxen ålder. Har bland annat varit tävlingsledare för Roslagsvåren och Roslagshösten. Är ordförande i Stockholms CF:s valberedning och tidigare styrelseledamot i Fredrikshofs IF CK.
Kontakt: Jonas Sköld, 072-358 75 57

Marie Rydne, ledamot
Marie började cykla som vuxen. Är aktiv främst inom landsvägscyklingens veteranklass men kör även lite mountainbike. Engagerad styrelseledamot i Hisingens CK, Göteborgs cykelförbund och SubXX. Medverkar i att driva motionsloppen Västkusten och Hisingen Runt. Kontakt: Marie Rydne, 073-506 70 45

Anders Grönqvist, ledamot
Driven entreprenör och tidigare proffscyklist. Hans engagemang inom Cykelförbundet mynnade bland annat ut i uppstarten av projekt Svensk Cykel för några år sedan och hans röst hörs ofta genom speakermicken på cykelävlingar. Kontakt: Anders Grönqvist, 070-660 49 30