Alla grenar

Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2018

Klicka på namnet om du vill veta mer om styrelsemedlemmarna.

Stefhan Klang, ordförande, stefhan.klang@scf.se, tfn: 070-552 52 07
Catarina Andersson, vice ordförande, catarina.andersson@scf.se
Lotta Jegenstam, ledamot, lotta.jegenstam@scf.se
Fredrik Kessiakoff, ledamot, fredrik.kessiakoff@scf.se
Thomas Backteman, ledamot, thomas.backteman@scf.se
Marie Rydne, ledamot, marie.rydne@scf.se (ny ledamot 2018)
Bengt Jönsson, ledamot, bengt.jonsson@scf.se (ny ledamot 2018)

Uppgift

Styrelsen ska se till så att Svenska Cykelförbundets verksamhetsplan (som beslutas det årliga förbundsmötet) genomförs och följer satt budgetram. Mötesprotokoll från styrelsemöten finns att läsa här.