Alla grenar

Styrelsen

Fr.v. Stefhan Klang, Catarina Andersson, Leif Karlsson, Lotta Jegenstam, Fredrik Kessiakoff och Thomas Backtemann. Saknas på bilden: Bitte Håf

Fr.v. Stefhan Klang, Catarina Andersson, Leif Karlsson, Lotta Jegenstam, Fredrik Kessiakoff och Thomas Backtemann.

Styrelsen 2017:

Klicka på respektive namn om du vill veta mer om styrelsemedlemmarna.

Stefhan Klang, Fredrikshof IF CK, ordförande
Catarina Andersson, FK Trampen, vice ordförande
Leif Karlsson, Vallentuna CK, ledamot tom 171031. From 171101 generalsekreterare SCF
Lotta Jegenstam, Göteborgs Cykelförbund, ledamot
Fredrik Kessiakoff, Skara CK, ledamot
Thomas Backteman, Stockholms CK, ny ledamot 2017
Bitte Håf har avgått (styrelseprotokoll 171027)

Kontakta Styrelsen

Skicka ett mejl till förnamn.efternamn@scf.se eller klicka på namnet ovan.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen leder Svenska Cykelförbundets verksamhet när förbundsmötet inte är samlat och ska se till så att den verksamhetsplan som beslutas på det årliga förbundsmötet genomförs och följer satt budgetram. Generalsekreteraren har ansvaret för att de beslut som styrelsen fattar genomförs.

Styrelseprotokoll

Styrelsen har regelbundna möten under året, varefter mötesprotokoll och rapporter finns att läsa här.