Alla grenar

Styrelsen

Fr.v. Stefhan Klang, Catarina Andersson, Leif Karlsson, Lotta Jegenstam, Fredrik Kessiakoff och Thomas Backtemann. Saknas på bilden: Bitte Håf

Fr.v. Stefhan Klang, Catarina Andersson, Leif Karlsson (Generalsekreterare from nov 2017), Lotta Jegenstam, Fredrik Kessiakoff och Thomas Backtemann.

Styrelsen:

Klicka på respektive namn om du vill veta mer om styrelsemedlemmarna.

Stefhan Klang, Fredrikshof IF CK, ordförande, stefhan.klang@scf.se, tfn: 070-552 52 07
Catarina Andersson, FK Trampen, vice ordförande, catarina.andersson@scf.se
Lotta Jegenstam, Göteborgs Cykelförbund, ledamot, lotta.jegenstam@scf.se
Fredrik Kessiakoff, Skara CK, ledamot, fredrik.kessiakoff@scf.se
Thomas Backteman, Stockholms CK, thomas.backteman@scf.se

Vad gör styrelsen?

Styrelsen leder Svenska Cykelförbundets verksamhet när förbundsmötet inte är samlat och ska se till så att den verksamhetsplan som beslutas på det årliga förbundsmötet genomförs och följer satt budgetram. Generalsekreteraren har ansvaret för att de beslut som styrelsen fattar genomförs.

Styrelseprotokoll

Styrelsen har regelbundna möten under året, varefter mötesprotokoll och rapporter finns att läsa här.