Alla grenar

Styrelsen

Styrelsen 2016 - från vänster Tommy Prim, Leif Karlsson, Stephan Klang, Lotta Jegenstam, Catarina Andersson och Fredrik Kessiakoff

Styrelsen 2016 – från vänster Tommy Prim, Leif Karlsson, Stephan Klang, Lotta Jegenstam, Catarina Andersson och Fredrik Kessiakoff

Styrelsen 2016:

För att läsa mer om de olika medlemmarna, klicka på namnen nedan!
Stefhan Klang, Fredrikshof IF CK, ordförande
Catarina Andersson, FK Trampen, vice ordförande
Leif Karlsson, Vallentuna CK, ny ledamot 2016
Tommy Prim, ledamot
Lotta Jegenstam, Göteborgs Cykelförbund, ledamot
Fredrik Kessiakoff, ledamot

Kontakta Styrelsen

Skicka ett mejl till styrelsen: förnamn.efternamn@scf.se eller klicka på namnet ovan.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen leder Svenska Cykelförbundets verksamhet när förbundsmötet inte är samlat och ska se till så att den verksamhetsplan som beslutas på det årliga förbundsmötet genomförs och följer satt budgetram. Generalsekreteraren har ansvaret för att de beslut som styrelsen fattar genomförs.

Styrelseprotokoll

Styrelsen har regelbundna möten under året, varefter mötesprotokoll och rapporter finns att läsa här.