Alla grenar

Dispensansökan

Dispens kan endast ges till tävlande över 16 år.

En dispensansökan för att tävla i annan klass än sin licenstillhörighet ska fyllas i av föreningen och sändas till förbundskapten i respektive gren i så god tid som möjligt innan tävling, gärna en månad innan sista anmälningsdatum. Handläggningen kan ta tid då förbundskaptenerna ofta är ute på uppdrag och kan ha svårt att administrera ansökningar med kort framförhållning. Kontaktuppgifter till förbundskaptener hittar du här.

Formulär för dispensansökan