Alla grenar

Brev från Valberedningen

Valberedningens arbete

Vi i Svenska Cykelförbundets valberedning har nu haft vårt första möte och börjat arbetet med att få fram de bästa kandidaterna till att fortsätta utveckla svensk cykel.

Efter att ha reflekterat över arbetet innan och under årsmötet vill vi tacka alla som på olika sätt bidragit till vårt arbete. Vi har haft givande samtal med styrelse, kandidater, revisorer och många andra i förbundet. Glädjande nog kan vi också konstatera att andan varit uteslutande positivt konstruktiv samtidigt som frågor för förbättringar ständigt varit föremål för samtal. Sist men inte minst vill vi tacka kansliet och vår fantastiska personal för all hjälp under året och inte minst med arbetet med årsmötet. Vi vet och har sett hur hårt ni arbetade. Stort tack för det!

Lena Alfvén lämnar, som styrelsen meddelat, efter flera förtjänstfulla år sin tjänst som generalsekreterare. Vi har haft ett mycket gott samarbete mellan Lena och valberedningen och vill rikta ett stort tack för detta. Valet av generalsekreterare ligger inte på valberedningens bord utan är en angelägenhet för styrelsen.

2016 togs beslutet att förstärka valberedningen med två ytterligare ledamöter. Årsmötet beslutade att välja in Olle Stålberg och lämna en plats vakant. I övrigt valdes valberedningen om. Vi känner redan att Olle är ett starkt tillskott.

Med detta brev vill vi berätta lite om hur vi tänker oss valberedningsarbetet 2017-2018.

Säkra en långsiktig kompetens i styrelsen

Vår främsta uppgift som valberedning är att säkerställa att årsmötet har att ta ställning till de absolut bästa kandidaterna till styrelse, disciplinnämnd och revisorer. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av förbundet och för att arbeta med den strategiska utvecklingen. Därför behöver sammansättningen spegla hela förbundet men inte minst besitta kompetens för de viktigaste utvecklingsfrågorna, kontakt med andra idrotter och samhälle och näringsliv. Behoven kommer att skifta över tid. Dessutom så ska styrelsen även fungera som grupp.

Det är ett spännande men utmanande pussel att lägga då man ska tillägga att detta arbete kräver tid och engagemang av redan mycket aktiva människor. Vi har märkt att vi kommer behöva arbeta mycket mer intensivt och hålla igång dialogen med fler av er ännu tidigare.

Så vad vill vi säga med detta?

Jo, vi har redan börjat tala med kandidater. Och vi vill också vara tydliga med att om du själv ser att du skulle passa i styrelsen så vill vi gärna att du hör av dig till oss. Lägg undan blygsamheten och kliv fram. Vi har enligt stadgarna sekretess och om du vill prata med oss så stannar det mellan oss.

Vi kommer också kommunicera mer under året om vad det innebär att vara förtroendevald inom SCF.

Till sist frågan om jämställdhet och könsfördelning i styrelsen. Som RF:s ordförande Björn Eriksson var tydlig med på årsmötet är att vi kommer att ha krav på oss i denna fråga. Samtidigt så borde det vara en statistisk omöjlighet att en väl sammansatt styrelse skulle ha en annan fördelning mer homogen samansättning än 60/40.

Vår lösning på detta är att se till att vi får den bästa styrelsen genom att förbereda fler på tanken att arbeta i styrelsen.
Med dessa ord ser vi fram emot ett gott samarbete under detta verksamhetsår!

Valberedningen