Alla grenar

Brev från valberedningen och förlängd nomineringstid

OBS! Förlängd nomineringstid. Distrikt och föreningar kan ge nomineringsförslag tom den 5 februari 2018.

Brev från Valberedningen

Valberedningen ska fråga om vem som står till förfogande för en mandatperiod till och vem som avböjer omval, av de förtroendevalda vars mandatperiod går ut vid kommande förbundsmöte. Med detta brev meddelar vi de svar vi fått.

Dessa styrelseledamöter, medlemmar i disciplinnämnden och revisorer står i tur att avgå och så här har de svarat angående omval:

 • Stefhan Klang ordförande – Ja
 • Lotta Jegenstam styrelseledamot – Ja
 • Catarina Andersson styrelseledamot – Ja
 • Leif Karlsson styrelseledamot – Avgått i samband med tillträde som GS
 •  Bitte Håf styrelseledamot – Avgått under året
 • Anders Björklund ordförande disciplinnämnden – Nej
 • Ulf Näslund ledamot disciplinnämnden – Ja
 • Martin Schwitzgold ledamot i disciplinnämnden – Ja
 • Thomas Lönnström – Revisor – Ja
 • EY (Byråval) – Revisors suppl. – Ja
 • Ewa Annervall – Verksamhetsrevisor – Nej
 • Carl Elfgren – Ersättare Verksamhetsrevisor – Ja

Förbundsmötet 2018 ska välja:

 • Ordförande för SCF och styrelsen för ordinarie mandatperiod om 2 år
 • 3 styrelseledamöter för ordinarie mandatperiod om 2 år
 • 1 styrelseledamot fyllnadsval för en mandatperiod om 1 år
 • Ordförande i Disciplinnämnden för ordinarie mandatperiod om 1 år
 • 2 ledamöter till disciplinnämnden för ordinarie mandatperiod om 2 år
 • Revisor för ordinarie mandatperiod om 1 år
 • Revisorssuppleant för ordinarie mandatperiod om 1 år
 • Verksamhetsrevisor för ordinarie mandatperiod om 1 år
 • Ersättare verksamhetsrevisor för ordinarie mandatperiod om 1 år

Vad händer nu då?

Föreningar och DCF ska senast den 15 januari enligt stadgarna avge förslag på personer för valen till valberedningen. Valberedningens brev har av olika omständigheter sänts ut med försening, varför nomineringstiden nu förlängs till den 5 februari 2018. Därefter kommer valberedningen att informera om vilka som förordas inför förbundsmötet. (mer information i brevet via länken nedan).Kontakta valberedningen med eventuella förslag.

Valberedningens brev den 29 nov 2017