Alla grenar

Bilda förening

Vill ni bilda förening och bli medlem i Svenska Cykelförbundet och Riksidrottsförbundet?

Som medlem får ni tillgång till det idrottsliga IT-systemet IdrottOnline där ni kan ansöka och få bidrag i form av lokalt aktivitetsstöd, delta på utbildningar, ansöka om Idrottslyftsmedel med mera.

Medlemsavgiften beslutas av förbundsmötet varje år. För 2017 är årsavgiften 2500 kronor. Avgiften faktureras föreningen.

Allt ni behöver veta kring bildandet av idrottsförening hittar ni på svenskidrott.se/bilda förening.

Vad innebär det att driva verksamhet i en ideell förening? Hela idén med en ideell förening är att ett antal människor samlas kring ett gemensamt intresse och för att man vill något – tillsammans. Läs och ta del av information och utbildningsmaterial från SISU Idrottsutbildarna! 

Välkomna till Cykelförbundet!


Här är processen!

 1. Bilda en förening och se till att föreningen har ett korrekt namn, som följer namnreglerna.
 2. Föreningen ska erbjuda verksamhet som Cykelförbundet bedriver.
 3. Föreningen ska följa våra, RF:s stadgar och övriga bestämmelser.
 4. Håll ett årsmöte och anta normalstadgar från RF, till er hjälp finns en stadgemall.
 5. Ansök om ett obligatoriskt organisationsnummer hos Skatteverket.
 6. Ansök om medlemskap. Själva ansökan utförs elektroniskt. Stadgar och protokoll från konstituerande möte, som inkluderar ett beslut om att gå med i Cykelförbundet skall bifogas.
 7. Om alla obligatoriska uppgifter är ifyllda så skickar RF information om att ny ansökan har inkommit till förbundet. Ansökan finns nu tillgänglig för kansliet i IdrottOnline.
 8. Förbundskansliet granskar ansökan i IdrottOnline och lämnar eventuella synpunkter till föreningen om något saknas. Om alla obligatoriska uppgifter är korrekta så förs ansökan över till beslut av förbundsstyrelsen.
 9. Förbundsstyrelsen tar beslut om att godkänna nya föreningar, namnändringar eller begäran om utträde.
 10. Förbundsstyrelsens beslut genomförs i IdrottOnline av kansliet. Samtliga förändringar går vidare till RF.
 11. RF granskar ånyo ansökan och tar inom en vecka från förbundsstyrelse beslut om att godkänna föreningsansökan. NU är föreningen officiellt en idrottsförening.
 12. RF skickar ut relevant information till föreningen samt informerar via IdrottOnline kansliet och berört SDF.
 13. Kansliet hälsar nya föreningen välkommen samt cc till distriktet

Utträde

Om ni önskar utträda ur Svenska Cykelförbundet ber vi er skriftligen meddela detta genom att sända in protokoll till kansliet där det framgår att ni önskar avsluta medlemskapet. Här ska det tex framgå hur eventuella skulder/tillgångar hanteras. Nästa steg är att förbundsstyrelsen godkänner er ansökan om utträde. Slutligen är det RF som godkänner förbundsstyrelsens beslut.