Alla grenar

Idrottspsykologisk rådgivarutbildning KBT elitidrott

Behovet av idrottspsykologisk kompetens ökar. RF äger och driver sedan 2009 i samverkan med SISU en idrottspsykologisk rådgivarutbildning inom kognitiv beteende terapi (KBT) med inriktining mot elitidrott. Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och omfattar 60 högskolepoäng ((hp).

Hösten 2018 startar den fjärde omgången av utbildningen. Bosön är utbildningsplats och har därmed en naturlig anknytning till RF:s Elitidrottsstöd. Utbildningen vänder sig särskilt till elittränare samt ledarteam kring elit- och landslagsverksamhet; sjukgymnaster med flera med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi.

Nedan finns direktlänkar till kursinformation med bland annat utbildningens omfattning och innehåll, behörighetskrav samt kostnad för utbildningen och länk till anmälan.

Senast den 15 april 2018 ska ansökan vara inne.