Alla grenar

Grengrupp BMX

Grengrupp BMX består av fem personer från olika klubbar, som ideellt arbetar med tävlingsrelaterade uppgifter, samordning av tävlingar och utbildningar. Grengruppen arbetar med fokus på att grenen ska utvecklas positivt och locka till sig fler utövare samt öka internationellt tävlingsdeltagande. Grengruppen ansvarar också för att SWE Cup arrangeras.

Medlemmar i grengrupp BMX 2016

Lotta Björkman, Ordförande i gruppen, Representant för BMX Sverige i Nordiska Cykelförbundet

Kristina Gille, Ansvarig för sekretariat, Ansvarig för nationella startnummer för cyklister

Robin Mattsson, Ansvarig för besiktning av banor

Magnus Pårup, Ansvarig för reglemente

Kontaktuppgifter till SCF grengrupper:

Dokumentsamling